PRIVCACYBELEID VAN EVENTLOCKERS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EventLockers (onderdeel van TDS Groep) verwerkt van haar website-gebruikers. Indien je om een andere reden persoonsgegevens aan EventLockers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: EventLockers, +31 88 488 58 58, KvK: 61568694.
  De administratie is bereikbaar via administratie@tdsgroep.nl

 2. Welke gegevens verwerkt EventLockers en voor welk doel

  2.1 In het kader van de huur van een kluisje worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) e-mailadres
  b) telefoonnummer
  c) overige persoonskenmerken die eventueel bij een online betaling worden verstrekt

  2.2 EventLockers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  a) je e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de huur van een kluisje en daartoe benodigde gegevens;
  b) je telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van een sms-bericht (optioneel) met informatie over de huur van een locker of belangrijke informatie over de huur;
  c) extra informatie wordt gebruikt om betalingen te verifiëren en af te handelen.

  2.3 Je e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met EventLockers en je te informeren over de ontwikkelingen van EventLockers.

  E-mail berichtgeving (opt-out): EventLockers gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over evenementen en andere interessante informatie betreffende EventLockers. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan elke mailing.

 3. Bewaartermijnen

  EventLockers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je huurperiode tot maximaal twee jaar na afloop van deze termijn.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EventLockers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1 Via de administratie van EventLockers kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EventLockers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop EventLockers je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie administratie@tdsgroep.nl

 6. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie: 01-03-2019